Pudebak

15 - jeu de la Grenouille

Referentienummer :15

Prijs : EUR 20

Beschrijving

  • Afmeting : 53 x 43 cm
  • Hoogte : 85 cm
  • Leeftijd : vanaf 4 jaar
  • Aantal spelers: 1 of meerdere
  • Materiaal : 12 koperen schijven, 1 pudebak


Spel

  • Kleine meubel met op de oppervlakte: een gapende kikvors, een rad, twee valluiken en zes openingen.
  • De speler tracht de schijven te werpen naar de kikvors,het rad, de valluiken en/of naar de openingen.
  • Naargelang de opening waarin een schijf verdwijnt,levert ze meer of minder punten op.


Wenst U de pudebak te huren ?

Ga naar het bestelformulier